MI
RADIMO
ZA
NAJBOLJE


Iako je vrlo teško izdvojiti neke klijente od drugih, mi ćemo ovdje prikazati samo neke od onih stalnih klijenata sa kojim surađujemo dugi niz godina.

Lista poduzeća s kojima imamo dugogodišnju suradnju:.

HOREX TRADE d.o.o.
KAMGRAD d.o.o.
PISMORAD d.d.
STROJOPROMET - ZAGREB d.o.o.
BAČANI TRANSPORTI d.o.o.
MLAKAR VILIČARI d.o.o.
MEGA KR LOGISTIKA d.o.o.
ODRŽAVANJE I IZGRADNJA POGONA d.o.o.
BELINAMONT d.o.o.
PLETIVO d.o.o.
APIN SUSTAVI d.o.o.
KONE d.o.o.
SPECTRA MEDIA d.o.o.
BRAVEL d.o.o.
BRAVARIJA MIHOČINEC
BOHM d.o.o.
MANDIĆ KRAN d.o.o.
TERRA JASKA d.o.o.
ZAGREBPETROL d.o.o.
DOMPROJEKT d.o.o.
VELEBIT PROMET d.o.o.
GRADATIN d.o.o.
UNIVERZAL ŽICA d.o.o.
PETICA d.o.o.
FACIES d.o.o.
PROPAN OPREMA d.o.o.
AUTOPRIJEVOZNIK KLJAJIĆ d.o.o.

Kao i mnoge druge firme koje su prepoznale našu kvalitetu.